Μαθήματα SPSS και Έρευνας

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Μαθήματα SPSS και Έρευνας

Αθήνα 18-07-2022

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Spss από ικανό και ευχάριστο ψυχολόγο με εμπειρία στην έρευνα και στατιστική ανάλυση των κοινωνικών επιστημών. Υψηλή μεταδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Δέκα (10) ώρες μαθημάτων, κατά προσέγγιση, οδηγούν τον μαθητή να μπορεί να κατανοήσει τη λογική όλων των κύριων τεστ και να ερμηνεύει τα αποτελέσματά τους. Με 20 ώρες, οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν μόνοι τους το Spss για να καταχωρούν και να κωδικοποιούν τα δεδομένα, να επιλέγουν τα κατάλληλα τεστ και να πραγματοποιούν τη στατιστική ανάλυση. Με 30 ώρες μαθημάτων, οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν ολόκληρη την ποσοτική έρευνα από την αρχή, περιλαμβάνοντας τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων/υποθέσεων, την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων συλλογής δεδομένων και τη συγγραφή του τελικού ερευνητικού προς δημοσίευση άρθρου ή εργασίας. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα στην ποιοτική έρευνα, με έμφαση στην θεματική ανάλυση και την ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση. Κόστος 25 ευρώ την ώρα. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά μία διαισθητική, εφαρμοσμένη προσέγγιση όπως αρμόζει στις κοινωνικές επιστήμες, χωρίς χρήση εξισώσεων και προχωρημένων μαθηματικών. Γιώργος. Τηλ: 6984977982. Email: [email protected].


Πίσω στην κατηγορία